Standardní tance

Standardní tance jsou v dnešním pojetí charakterizovány spíše vnější formou, kterou tvoří především uzavřené párové držení, švihový pohyb po celém parketu, frak, dlouhá dámská toaleta a hudba 30. let. Další vývoj se odehrává už jen skrytě, upravují a doplňují se techniky, mění se móda v oblékání a hudebním doprovodu. Z původního anglického stylu, se tak současný standardní styl posunul k dravosti, obdivu ke kráse, k romantičnosti a citovému prožití pohybu a hudby

  Waltz (takt 3/4, tempo 28-30 takt/min, důraz na 1. dobu)
  Říká se mu také pomalý valčík, oba jsou sice na tři doby, ale pohybově rozdílné. U waltzu je to kyvadlový švihový pohyb, který připomíná jízdu na kole z jednoho kopce na druhý. To umožňuje měkký postupový nebo krouživý pohyb. Užívají se otáčky o 3/4, což dává možnost používat diagonální směry a měnit směr točení. Tančí se na romantickou hudbu, která se měkce rozplývá a dává pocit pohupování se na vlnkách.

  Valčík (takt 3/4, tempo 58-60 takt/min, důraz na 1. dobu)
  Ač je to jeden z nejstarších tanců, mezi standardními tanci je vlastně nováček. Valčík je velmi rychlý tanec, a snad i proto nemá ani moc figur. Ale krom pověstných otáčk vpravo, vlevo a otáčení na místě - "flekáče" (flekerl), byly poslední dobou přidány postupové figury, pivoty a spiny. Nejkrásnější valčíky jsou samožřejmě od Straussů.

  Tango (takt 4/8 (2/4), tempo 31-33 takt/min, důraz na 1. a 3. dobu)

  Slowfoxtrot (takt 4/4, tempo 28-30 takt/min, důraz na 1. a 3. dobu)

  Quickstep (takt 4/4, tempo 50-52 takt/min, důraz na 1. a 3. dobu)